Đầu khẩu siêu dài dùng cho súng siết TONE 4AEX

Giá:

Xuất xứ: Nhật Bản

Nhà sản xuất: TONE

Mã số sản phẩm: 4AEX

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.

Hotline: 0335 415 686

giac cam 12.7mm

4AEX 1 min

Tổng chiều dài 100mm

Mã số sản phẩm  Giắc cắm dr.(mm) (mm)S (mm) D1 (mm) L (mm) L1 Chốt pin Vòng o-ring Số lượng đóng gói Trọng lượng (g)
4AEX-10L100 12.7 10 16.0 100 9 PIN3522S RINGP22AS 5 155
4AEX-12L100 12.7 12 19.5 100 11 PIN3522S RINGP22AS 5 185
4AEX-13L100 12.7 13 21.0 100 11 PIN3522S RINGP22AS 5 190
4AEX-14L100 12.7 14 22.0 100 12 PIN3522S RINGP22AS 5 195
4AEX-15L100 12.7 15 23.0 100 12 PIN3522S RINGP22AS 5 205
4AEX-16L100 12.7 16 24.0 100 12 PIN3522S RINGP22AS 5 210
4AEX-17L100 12.7 17 26.0 100 13 PIN3522S RINGP22AS 5 240
4AEX-18L100 12.7 18 27.0 100 13 PIN3522S RINGP22AS 5 245
4AEX-19L100 12.7 19 28.0 100 14 PIN3522S RINGP22AS 5 255
4AEX-21L100 12.7 21 30.5 100 15 PIN3522S RINGP22AS 5 260
4AEX-22L100 12.7 22 32.0 100 15 PIN3522S RINGP22AS 5 265
4AEX-24L100 12.7 24 34.5 100 16 PIN3522S RINGP22AS 5 280

 

Tổng chiều dài 150mm

Mã số sản phẩm  Giắc cắm dr.(mm) (mm)S (mm) D1 (mm) L (mm) L1 Chốt pin Vòng o-ring Số lượng đóng gói Trọng lượng (g)
4AEX-10L150 12.7 10 16 150 9 PIN3522S RINGP22AS 5 200
4AEX-12L150 12.7 12 19.5 150 11 PIN3522S RINGP22AS 5 245
4AEX-13L150 12.7 13 21 150 11 PIN3522S RINGP22AS 5 250
4AEX-14L150 12.7 14 22 150 12 PIN3522S RINGP22AS 5 255
4AEX-15L150 12.7 15 23 150 12 PIN3522S RINGP22AS 5 265
4AEX-16L150 12.7 16 24 150 12 PIN3522S RINGP22AS 5 270
4AEX-17L150 12.7 17 26 150 13 PIN3522S RINGP22AS 5 315
4AEX-18L150 12.7 18 27 150 13 PIN3522S RINGP22AS 5 325
4AEX-19L150 12.7 19 28 150 14 PIN3522S RINGP22AS 5 335
4AEX-21L150 12.7 21 30.5 150 15 PIN3522S RINGP22AS 5 340
4AEX-22L150 12.7 22 32 150 15 PIN3522S RINGP22AS 5 345
4AEX-24L150 12.7 24 34.5 150 16 PIN3522S RINGP22AS 5 360
4AEX-26L150 12.7 26 37 150 18 PIN3522S RINGP22AS 5 375
4AEX-27L150 12.7 27 38 150 18 PIN3522S RINGP22AS 5 380

 

Tổng chiều dài 200mm

Mã số sản phẩm  Giắc cắm dr.(mm) (mm)S (mm) D1 (mm) L (mm) L1 Chốt pin Vòng o-ring Số lượng đóng gói Trọng lượng (g)
4AEX-10L200 12.7 10 16 200 9 PIN3522S RINGP22AS 5 245
4AEX-12L200 12.7 12 19.5 200 11 PIN3522S RINGP22AS 5 305
4AEX-13L200 12.7 13 21 200 11 PIN3522S RINGP22AS 5 310
4AEX-14L200 12.7 14 22 200 12 PIN3522S RINGP22AS 5 315
4AEX-15L200 12.7 15 23 200 12 PIN3522S RINGP22AS 5 330
4AEX-16L200 12.7 16 24 200 12 PIN3522S RINGP22AS 5 335
4AEX-17L200 12.7 17 26 200 13 PIN3522S RINGP22AS 5 395
4AEX-18L200 12.7 18 27 200 13 PIN3522S RINGP22AS 5 405
4AEX-19L200 12.7 19 28 200 14 PIN3522S RINGP22AS 5 415
4AEX-21L200 12.7 21 30.5 200 15 PIN3522S RINGP22AS 5 420
4AEX-22L200 12.7 22 32 200 15 PIN3522S RINGP22AS 5 425
4AEX-24L200 12.7 24 34.5 200 16 PIN3522S RINGP22AS 5 440
4AEX-26L200 12.7 26 37 200 18 PIN3522S RINGP22AS 5 455
4AEX-27L200 12.7 27 38 200 18 PIN3522S RINGP22AS 5 460

 

Tổng chiều dài 250mm

Mã số sản phẩm  Giắc cắm dr.(mm) (mm)S (mm) D1 (mm) L (mm) L1 Chốt pin Vòng o-ring Số lượng đóng gói Trọng lượng (g)
4AEX-10L250 12.7 10 16 250 9 PIN3522S RINGP22AS 5 290
4AEX-12L250 12.7 12 19.5 250 11 PIN3522S RINGP22AS 5 370
4AEX-13L250 12.7 13 21 250 11 PIN3522S RINGP22AS 5 375
4AEX-14L250 12.7 14 22 250 12 PIN3522S RINGP22AS 5 380
4AEX-15L250 12.7 15 23 250 12 PIN3522S RINGP22AS 5 390
4AEX-16L250 12.7 16 24 250 12 PIN3522S RINGP22AS 5 395
4AEX-17L250 12.7 17 26 250 13 PIN3522S RINGP22AS 5 475
4AEX-18L250 12.7 18 27 250 13 PIN3522S RINGP22AS 5 485
4AEX-19L250 12.7 19 28 250 14 PIN3522S RINGP22AS 5 495
4AEX-21L250 12.7 21 30.5 250 15 PIN3522S RINGP22AS 5 500
4AEX-22L250 12.7 22 32 250 15 PIN3522S RINGP22AS 5 505
4AEX-24L250 12.7 24 34.5 250 16 PIN3522S RINGP22AS 5 520
4AEX-26L250 12.7 26 37 250 18 PIN3522S RINGP22AS 5 535
4AEX-27L250 12.7 27 38 250 18 PIN3522S RINGP22AS 5 540

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu khẩu siêu dài dùng cho súng siết TONE 4AEX”