Đầu cốt điện không bọc

Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

 • Đầu cốt trần loại tròn Nichifu

  Xuất xứ: Nhật Bản Nhà sản xuất: NICHIFU Mã số sản phẩm: Đầu cốt trần loại tròn Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hotline: 0335 415 686 Tải xuống catalog thiết bị điện Nichifu
 • Đầu cốt trần chữ Y NICHIFU

  Xuất xứ: Nhật Bản Nhà sản xuất: NICHIFU Mã số sản phẩm: Đầu cốt trần chữ Y (Y type) Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hotline: 0335 415 686 Tải xuống catalog thiết bị điện Nichifu
 • Đầu cốt trần loại tròn 90 độ Nichifu

  Xuất xứ: Nhật Bản Nhà sản xuất: NICHIFU Mã số sản phẩm: Đầu cốt trần loại tròn 90 độ (90 Degree Bent Terminals) Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hotline: 0335 415 686 Tải xuống catalog thiết bị điện Nichifu
 • Đầu cốt trần 2 lỗ (loại RD) NICHIFU

  Xuất xứ: Nhật Bản Nhà sản xuất: NICHIFU Mã số sản phẩm: Đầu cốt trần 2 lỗ (RD TYPE) Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hotline: 0335 415 686 Tải xuống catalog thiết bị điện Nichifu
 • Đầu cốt trần loại tròn 2 lỗ NICHIFU

  Xuất xứ: Nhật Bản Nhà sản xuất: NICHIFU Mã số sản phẩm: Đầu cốt trần loại vuông 2 lỗ (Square Ring Terminals 2 Hole) Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hotline: 0335 415 686 Tải xuống catalog thiết bị điện Nichifu
 • Đầu cốt trần loại vuông NICHIFU (loại CB)

  Xuất xứ: Nhật Bản Nhà sản xuất: NICHIFU Mã số sản phẩm: Đầu cốt trần loại vuông (Square Ring Terminals) Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hotline: 0335 415 686 Tải xuống catalog thiết bị điện Nichifu
 • Đầu cốt trần chữ Y NICHIFU (Loại W)

  Xuất xứ: Nhật Bản Nhà sản xuất: NICHIFU Mã số sản phẩm: Đầu cốt chữ Y (Flanged Spade) Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hotline: 0335 415 686 Tải xuống catalog thiết bị điện Nichifu
 • Đầu cốt trần chữ Y NICHIFU (loại LY)

  Xuất xứ: Nhật Bản Nhà sản xuất: NICHIFU Mã số sản phẩm: Đầu cốt trần chữ Y (LY type) Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hotline: 0335 415 686 Tải xuống catalog thiết bị điện Nichifu
 • Đầu cốt trần dạng thẳng nối tiếp NICHIFU (loại B)

  Xuất xứ: Nhật Bản Nhà sản xuất: NICHIFU Mã số sản phẩm: Đầu cốt nối thẳng (loại B) Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hotline: 0335 415 686 Tải xuống catalog thiết bị điện Nichifu
 • Đầu cốt nối trần dạng song song NICHIFU (loại P)

  Xuất xứ: Nhật Bản Nhà sản xuất: NICHIFU Mã số sản phẩm: đầu cốt nối trần dạng song song NICHIFU (Loại P) Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hotline: 0335 415 686 Tải xuống catalog thiết bị điện Nichifu
 • Đầu cốt nối tiểu E-S, trung E-M, đại E-L NICHIFU (Open end connectors)

  Xuất xứ: Nhật Bản Nhà sản xuất: NICHIFU Mã số sản phẩm: Đầu cốt nối tiểu, trung, đại (loại E) Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hotline: 0335 415 686 Tải xuống catalog thiết bị điện Nichifu
 • Đầu cốt pin đặc NICHIFU (loại TC)

  Xuất xứ: Nhật Bản Nhà sản xuất: NICHIFU Mã số sản phẩm: Đầu cốt pin đặc (loại TC) Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hotline: 0335 415 686 Tải xuống catalog thiết bị điện Nichifu